Slide

13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และเจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อำเภอบ่อเกลือ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ รวมทั้งร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร