ข่าวประชาสัมพันธ์

22 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ดำเนินการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ดำเนินการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียน ในโครงการ “โรงเรียน กพด. ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการมอบถุงชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ตำบลวังกระแจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี