ข่าวประชาสัมพันธ์

29 พฤษภาคม 2563

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบผลผลิตพืชผักและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ได้มอบผลผลิตพืชผักและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ได้แก่ ผักกาดขาวปลี คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดเจ้าหม่อม พริก ถั่วฟักยาว แตงกวา ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ถั่วงอก ฟักทอง และกล้วยอบ ให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ เขียวยา นายแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ