พระราชนิพนธ์

พระราชนิพนธ์


พระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
รายละเอียด


การสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รายละเอียด


พระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
รายละเอียด


My Experience in Children and Youth Development

Children and Youth Development Conference
‘Opportunities and Equity beyond Frontiers’

The Celebrations on the Auspicious Occasion of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
5th Cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015

29 June – 1 July 2015
At CU Auditorium, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand

รายละเอียด