ข่าวประชาสัมพันธ์

2 เมษายน 2564

ศูนย์เรียนรู้ฯ จัดกิจกรรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รายละเอียดดังนี้

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผู้นำชุมชน และหน่วยงาน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 54 คน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อลดการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่โครงการอุทยานฯ ร่วมกับตัวแทนภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าอุทยานฯ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี