ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2564

สสท.จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 11 กันยายน 2564  สสท. จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 78 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน  พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ทั้งด้านการศึกษา ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน พร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ