การประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ประจำปี 2564

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ จัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564  “41 ปี ด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษา พัฒนาวิชาการ-จริยธรรม งาน กพด.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ แก่สาธารณชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาแนวคิดและร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่

  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กิจกรรมภายในงาน

  • การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ
   – การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined
   – การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน กพด.  
  • การเสวนาทางวิชาการ
   -ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
   -โรงเรียน กพด. กับการเรียนรู้วิถีใหม่
  • นิทรรศการ
   -นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
   -นิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี 6 ด้าน ของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ
   -นิทรรศการ “การจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal”


โดยวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการฯ และทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด-19 และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ETV ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU-BAND
True             ช่อง 371 HD
GMMZ         ช่อง 185
DTV-HD1     ช่อง 201
PSI               ช่อง 110
GOOD TV    ช่อง 185

ระบบ IPTV (Internet Protocal Television)
3BB IPTV    ช่อง 99
TOT IPTV    ช่อง 551

เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ และทาง Internet www.etvthai.tv