ประกาศ

เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2566

 

ด้วยกองทัพบก ได้พิจารณาจัดสรรโควตาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือโรงเรียนใน “กลุ่มพื้นที่พิเศษ” รวมกันจำนวนไม่เกิน 11 คน โดยเปิดรับสมัครให้กับนักเรียนจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 188 โรงเรียน

จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจ สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก โดยสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.crma.ac.th

ดาวน์โหลด รายละเอียดคุณสมบัติและรายชื่อสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ จำนวน 188 โรงเรียน