การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 


วันที่  30 สิงหาคม 2565 พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เป็นประธานในการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ณ บก.ตชด.ภาค 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยมีสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จำนวน 6 แห่ง จากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประกวด รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ 3) ด้านการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ผลงาน

ภาพจาก: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน