การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 


วันที่ 22 กันยายน 2565 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์  สุวรรณาประทัง รอง ผกก.จอส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ณ บก.ตชด.ภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

โดยมีสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำนวน 15 แห่ง จากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ นครพนม เลย บึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประกวด รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ 3) ด้านการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ผลงาน

ภาพจาก: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน