• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน


วันที่ ๓ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

สสท. จัดอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายละเอียด>>
วันที่ ๑๘ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๐

สสท. จัดการสอนเสริมแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด>>
วันที่ ๑๘ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๐

สสท. จัดค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

รายละเอียด>>

   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓