• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 


           
ข่าวพระราชกรณียกิจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่างๆสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมร้านอุปนายิกา ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี

รายละเอียด>>
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

รายละเอียด>>
๒๕-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

รายละเอียด>>


 
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>


 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓