ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท.จัดประชุมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ระบบ DLTV และ DLIT ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน เชียงราย พะเยา ลำปาง ศรีสะเกษ มี ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สสท.