ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ
และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก

 

 

               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  รายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔          
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดาก และจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่