ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ
และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตาก

 

 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔  

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔           

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

           
 

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก คลิกที่นี่