ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ
และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่ังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่
 

                

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัด แพร่ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕   

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

                กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ คลิกที่นี่