ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ
และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
 

 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส คลิกที่นี่