ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ
และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

       

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน คลิกที่นี่