ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ
และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส
 

 

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

  

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส คลิกที่นี่