ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

- โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

- โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีฯ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

- โรงเรียนวัดปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๓ ฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา คลิกที่นี่