ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

- โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่