ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนวัดนาคปรก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

- โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

- โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่