ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี หมู่ที่ ๕ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดตรัง คลิกที่นี่