ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก ๑๐ โรงเรียนข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครนายก คลิกที่นี่