ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่มพระบารมี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม คลิกที่นี่