ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านทิไล่ป้า หมู่ที่ ๕ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดกาญจนบุรี คลิกที่นี่