ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง คลิก