ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย หมู่ที่ ๗ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ ๗ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง คลิกที่นี่