ข่าวพระราชกรณียกิจ

14 ธันวาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดร้านอุปนายิกา ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภายหลังจากที่ทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1210 Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยได้พระราชทานผักดองวังสระปทุม สูตรพระราชทานให้ร้านอุปนายิกา เพื่อเปิดประมูลนำรายได้เข้าสภากาชาดไทย

โอกาสนี้ได้พระราชทานผักดองวังสระปทุม สูตรพระราชทานแก่ผู้ชนะการประมูลทั้ง 4 คน คือ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ นายชนินทร์ ตั้งบำรุงพงษ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พร้อมกันนี้ยังทรงจำหน่ายผักดองสูตรพระราชทานด้วยพระองค์เอง และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นห่างไกล สมาชิกของโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ นำผลิตภัณฑ์มาร่วมแสดงและจำหน่าย ณ ร้านอุปนายิกาด้วย

ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้เชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของร้านอุปนายิกาผ่านทาง
www.งานกาชาด.com /www.redcrossfair.com