Slide

3 มิถุนายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56 คน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ และร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินสไลด์บริเวณทางขึ้นพระตำหนักทรงงาน