Slide

28 มิถุนายน 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 53 เครื่อง เครื่องพิมพ์สีพร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องพิมพ์ขาวดำ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 15 ตลับ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 28 เครื่อง แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่ภาคใต้ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ จังหวัดสงขลา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 จังหวัดยะลา และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี จังหวัดยะลา เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พระราชทานดังกล่าว แก่ พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม คสธ.