Slide

12 สิงหาคม 2565

อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน โดยมีกิจกรรมถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมลงนามถวายพระพร  และร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่โครงการ