Slide

12 สิงหาคม 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมลงนามถวายพระพร และร่วมกันขุดลอกฝายระบบน้ำในพื้นที่ศูนย์