Slide

28 กันยายน 2565

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ จำนวน 20 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ อาทิ แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง และกระบวนการการแปรรูปกาแฟของศูนย์ฯ โดยมีนายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ