Slide

2 เมษายน 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ กิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมทำฝายอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ของศูนย์ฯ และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 19 ชนิด อาทิ ผักชีดอย มะเขือขม ผักกาดกะเหรี่ยง รวมจำนวน 950 ซอง ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีกรรมทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมลงนามถวายพระพร

กิจกรรมทำฝายอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ของศูนย์ฯ

แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก  ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน