ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาพระราชทานรายงาน
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด


สรุปกิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์
และเจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ของสามเณรและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
รายละเอียด