Slide

11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมทำฝายดักตะกอน เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ของศูนย์ จำนวน 9 จุด เพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำ และเพิ่มความชุ่มชื้นในร่องห้วย ช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม