Slide

18 กันยายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 นายอำนาจ มณฑาทอง นางสาวกชมน อึ้งพุดซา และนายกอนสนิท ขาเหล็ก ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คสธ. ไปติดตามการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พร้อมรับผลิตภัณฑ์สำหรับนำมาจำหน่ายในงานกาชาดประจำปี 2566 ณ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสินค้าที่ทางกลุ่มจำหน่าย ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าถุง ผ้าไหมตัดชุด ผ้าคลุมไหล่เปลือกไม้ และผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น โดยสมาชิกกลุ่มสามารถบริหารจัดการการคิดต้นทุนการทอผ้าไหมสำหรับการจำหน่ายได้