Slide

15 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายกอนสนิท ขาเหล็ก และนางสาวกชมน อึ้งพุดซา เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับนางสาวศิริพร ด้วงทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เข้าไปติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยติดตามการผลิตสินค้าจากการขอรับการสนับสนุนการอบรมตัดเย็บแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และผ้าขิดมัดหมี่ ทั้งนี้จะนำสินค้าไปทดลองจำหน่ายในงานกาชาด ประจำปี 2566 อาทิ กระเป๋าถือสานกกใบใหญ่ กระเป๋ามือถือสานกกใบเล็ก กระเป๋าสานกกทรงกระบอก หมวกทรงดอกไม้แปรรูปจากผ้าขิด เป็นต้น สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้ที่ ร้านอุปนายิกา ในงานกาชาด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี