Slide

26-28 มกราคม 2567

การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ แก่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ

วันที่ 26-28 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวกชมน อึ้งพุดซา เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เข้าไปติดตามการดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าไหม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์” ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์ เป็นหัวหน้าคณะในการรับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ จุดประสงค์ เพื่อให้ทางกลุ่มได้มีบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผ้าไหมในการจัดจำหน่าย และสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภค โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสอบถามพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น และความโดดเด่นของกลุ่ม เป็นต้น รวมทั้งจัดเก็บภาพบรรยากาศกระบวนการผลิตผ้าไหม เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ลงบนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก และรู้ประวัติความเป็นมาของผลิตชิ้นนั้น ทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งคณะเจ้าหน้าที่ได้สอนการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์เบื้องต้นและเทคนิคการถ่ายรูปสินค้าให้แก่สมาชิก เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า