ข่าวสารทั่วไป

10 มิถุนายน 2564

สสท. จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  สสท. จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 56 คน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ไปยังนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่อยู่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาปัจจุบันที่นักเรียนเข้าศึกษา รวม 22 แห่ง โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นประธานในพิธี และนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ห้องประชุม สสท.

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้งด้านการศึกษา ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งแนะแนวทางในการเตรียมตัวเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ประสบความสำเร็จ