ข่าวสารทั่วไป

11 มิถุนายน 2564

สสท.จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  สสท. จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 154 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ไปยังนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่อยู่ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน รวม 16 แห่ง โดยมี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ  เป็นประธานในพิธี  นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และ พันเอกหญิง
ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สสท.

โดยเจ้าหน้าที่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ทั้งด้านการศึกษา ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน พร้อมทั้งแนะแนวทางในการเตรียมตัวเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ประสบความสำเร็จ และรุ่นพี่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ประสบความสำเร็จ ได้มาให้ข้อคิดถึงเรื่องบทบาท หน้าที่ และคุณธรรมที่นักเรียนควรปฏิบัติด้วย