ข่าวสารทั่วไป

27 กันยายน 2564

สสท.จัดพิธีปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 27 กันยายน 2564 สสท.จัดปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 99 รูป รวม 29 โรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกล่าวให้โอวาท และเจ้าหน้าที่งานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติตนของสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  การใช้จ่ายเงินพระราชทาน และบทบาทหน้าที่ของสามเณร พร้อมทั้งแนะแนวทางในการเตรียมตัวเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ประสบความสำเร็จ