นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
กล่าวบทกลอนผญาถวายพระพร
เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 31 มกราคม 2566

คณะนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ทำการแสดงโปงลางวัฒนธรรมภาคอีสาน
เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 31 มกราคม 2566