ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

2 เมษายน 2567

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

Read more

21 มีนาคม 2567

โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Read more

4-5 ธันวาคม 2566

การร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Read more

30 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเปลือก ข้าวสาร (ข้าวใหม่) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสืบชะตาข้าว เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครบรอบ 24 ปี

Read more

23 ตุลาคม 2566

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

13 ตุลาคม 2566

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

23 กันยายน 2566

กิจกรรมพิธีสืบชะตาสายน้ำ โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านแหล่งน้ำและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

Read more

24 สิงหาคม 2566

การอบรมทบทวนความรู้ เรื่อง การเลี้ยงแพะ ให้แก่เกษตรกรในโครงการ

Read more

11-12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Read more

28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Read more