ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย

2 เมษายน 2567

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

Read more

5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Read more

23 ตุลาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

13 ตุลาคม 2566

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Read more

26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Read more

3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

Read more

25-26 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ กลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

Read more

2 เมษายน 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

Read more

21 พฤศจิกายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเกษตรผสมผสานเพื่อผลิตอาหารบริโภคตลอดปีสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Read more