อุทยานธรรมชาติวิทยา

6-7 กันยายน 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดกิจกรรม “ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Read more

2-3 กันยายน 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดกิจกรรม “ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

Read more

12 สิงหาคม 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

Read more

27 กรกฎาคม 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

Read more

23-25 มิถุนายน 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดกิจกรรม “ค่ายนักอนุรักษ์ป่าไม้” รุ่นที่ 12 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมะขามเอน และโรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Read more

16-18 มิถุนายน 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดกิจกรรม “ค่ายนักอนุรักษ์ป่าไม้” รุ่นที่ 11 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง และโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Read more

7 มิถุนายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง” แก่เกษตรกรในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Read more

3 มิถุนายน 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

Read more

25 เมษายน 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดอบรมเรื่องการเลี้ยงไก่แก่เกษตรกรในพื้นที่

Read more

2 เมษายน 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566

Read more