อุทยานธรรมชาติวิทยา

2 เมษายน 2567

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

Read more

13 มีนาคม 2567

โครงการอบรม “กลุ่มนักอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

Read more

5 ธันวาคม 2566

การร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

Read more

23 ตุลาคม 2566

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

13 ตุลาคม 2566

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

Read more

6-7 กันยายน 2566

การจัดกิจกรรม “ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Read more

2-3 กันยายน 2566

การจัดกิจกรรม “ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 1 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

Read more

12 สิงหาคม 2566

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Read more

27 กรกฎาคม 2566

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Read more

23-25 มิถุนายน 2566

การจัดกิจกรรม “ค่ายนักอนุรักษ์ป่าไม้” รุ่นที่ 12 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านมะขามเอน และโรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Read more