Slide

28 กรกฎาคม 2565

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธาน และมีหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 108 คน โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและทำฝายดักตะกอน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ทำฝายดักตะกอน จำนวน 1 จุด ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,000 ต้น ในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งแจกจ่ายชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากทำความสะอาดฟัน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม