Slide

2 พฤศจิกายน 2565

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชนในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพประชาชนในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ กลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านขาไก่ และกลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งในปีที่ผ่านมากลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น และมีการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทางเพจ Facebook ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้า เพื่อส่งเสริมยอดขายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มมากขึ้น โอกาสนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่สมาชิกเพื่อนำไปปลูกที่บ้านของตนเองด้วย

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านขาไก่
โทร. 0971379915
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087131064658

กลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่ 
โทร. 0624188432
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087600362715