ดาวน์โหลด

ความร่วมมือกับต่างประเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เมษายน 2554)
รายละเอียด


ความร่วมมือไทย-ลาว : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(มิถุนายน 2553)
รายละเอียด


การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในชุมชนกะดงกะนิ เมืองโบกาเลย์ อำเภอพยายน ภาคอิระวดี สหภาพพม่า โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่า ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(มีนาคม 2553)
รายละเอียด

Children and Youth Development Conference
‘Opportunities and Equity beyond Frontiers’

The Celebrations on the Auspicious Occasion of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
5th Cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015

29 June – 1 July 2015
At CU Auditorium, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
รายละเอียด


Collaboration between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of Bangladesh
under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
รายละเอียด


A Collaborative Project on Children and Youth Development between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand
under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
รายละเอียด


<<กลับไปหน้าหลักดาวน์โหลด