ดาวน์โหลด

ความร่วมมือกับต่างประเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(เมษายน 2554)
รายละเอียด


ความร่วมมือไทย-ลาว : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(มิถุนายน 2553)
รายละเอียด


การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในชุมชนกะดงกะนิ เมืองโบกาเลย์ อำเภอพยายน ภาคอิระวดี สหภาพพม่า โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่า ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(มีนาคม 2553)
รายละเอียด


Collaboration between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of Bangladesh
under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
รายละเอียด


A Collaborative Project on Children and Youth Development between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand
under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
รายละเอียด


<<กลับไปหน้าหลักดาวน์โหลด